Báo Đồng Nai điện tử
En

Tháng 8-2021, thu hút đầu tư FDI gần 77 triệu USD

08:09, 04/09/2021

(ĐN) – Trong tháng 8-2021, mặc dù Đồng Nai phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp của tỉnh vẫn đạt gần 77 triệu USD.

(ĐN) – Trong tháng 8-2021, mặc dù Đồng Nai phải thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhưng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các khu công nghiệp của tỉnh vẫn đạt gần 77 triệu USD.

Khu công nghiệp Amata là nơi thu hút thêm một số dự án FDI tăng vốn đầu tư
Khu công nghiệp Amata là nơi thu hút thêm một số dự án FDI tăng vốn đầu tư

Trong đó, có 7 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 18,2 triệu USD và 13 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 58,4 triệu USD. Các dự án FDI đầu tư mới và tăng vốn đa số trên lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, sản xuất một số mặt hàng tiêu dùng khác.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đồng Nai đã cấp mới 36 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 288 triệu USD và điều chỉnh 78 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng là trên 581 triệu USD. Theo đó, đến thời điểm này, Đồng Nai thu hút vốn FDI được 869 triệu USD, vượt kế hoạch năm 2021 khoảng 169 triệu USD. Ngoài ra, có 1 dự án giảm vốn khoảng 34,5 triệu USD.

                                                                  Hương Giang

 

Tin xem nhiều