Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới

12:09, 26/09/2021

(ĐN) - Thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15-9-2021 của UBND tỉnh về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Đồng Nai trong tình hình mới, Ban Tôn giáo tỉnh vừa ban hành hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình trở lại hoạt động trong tình hình mới.

(ĐN) - Thực hiện Kế hoạch số 11102/KH-UBND ngày 15-9-2021 của UBND tỉnh về từng bước phục hồi các hoạt động kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Tôn giáo tỉnh đã ban hành hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình trở lại hoạt động trong tình hình mới.

Quỹ thiện nguyện Sen Vàng chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa) tặng quà  cho một khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh
Quỹ thiện nguyện Sen Vàng chùa Viên Giác (TP.Biên Hòa) tặng quà cho một khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Ảnh minh họa

Theo đó, đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn địa bàn các xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng đỏ, vùng cam và vùng vàng tiếp tục tạm dừng triệt để tất cả các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 Đối với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc địa bàn các xã, phường, thị trấn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là vùng xanh, để đảm bảo thực hiện tốt việc phòng, chống dịch Covid-19, tiếp tục khuyến khích các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo theo hình thức trực tuyến.

Trong trường hợp cần thiết tổ chức sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tập trung, trên cơ sở đăng ký của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, Ban Tôn giáo tỉnh sẽ phối hợp với UBND các huyện, TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh hướng dẫn tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đối với từng sinh hoạt, hoạt động tôn giáo cụ thể.

Hồ Thảo

 

Tin xem nhiều