Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên dương gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

05:04, 21/04/2021

(ĐN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch Tổ chức tuyên dương gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh" năm (2016-2020).

 

(ĐN) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa triển khai kế hoạch Tổ chức tuyên dương gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh” năm (2016-2020).

Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua gia đoạn 2015-2020
Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Việc tổ chức tuyên dương lần này cũng nhằm mục đích đánh giá toàn diện, khách quan về những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi đơn vị thuộc các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh.

Đối tượng tuyên dương là các tập thể và cá nhân thuộc hệ thống Công đoàn tỉnh Đồng Nai có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, trung thành với sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn và có thái độ tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thi đua. Số lượng tuyên dương khoảng 50 tập thể và 50 cá nhân, dự kiến tổ chức vào ngày 19-5-2021.

Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện. Các đơn vị căn cứ tình hình thực tế, có thể tổ chức sơ, tổng kết, hoặc tổ chức xét bình chọn đối tượng đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ về LĐLĐ tỉnh theo số lượng phân bổ và thời gian quy định đề nghị khen thưởng. Thời gian chậm nhất ngày 29-4.

Lan Mai

Tin xem nhiều