Báo Đồng Nai điện tử
En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 12 đến 18-4-2021)

06:04, 11/04/2021

- Ngày 12-4: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM.

 Trong nước:

- Ngày 12 và 13-4:  Hội thảo Nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc thúc đẩy bình đẳng giới khu vực miền Trung và Tây nguyên.

- Ngày 13-4: Hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch 486 về tập trung giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy tại các tỉnh trọng điểm phía Nam.

- Từ ngày 16 đến 19-4: Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021 tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong tỉnh:

- Ngày 12-4: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM.

- Ngày 13-4: Họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai lần thứ I-2021.

- Ngày 14-4: Lãnh đạo tỉnh làm việc với H.Vĩnh Cửu về tình hình kinh tế - xã hội quý I-2021 và khảo sát một số dự án tại địa phương.

- Ngày 15-4: Họp Ban TVTU; Hội nghị đối thoại giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với doanh nghiệp FDI.

- Ngày 16-4: Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 về ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.    

N.H

Tin xem nhiều