Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử

07:04, 25/04/2021

(ĐN) - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú cho biết, nhằm trang bị cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp những kiến thức về bầu cử và các kỹ năng cần thiết để xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, vận động bầu cử

(ĐN) - Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Tú cho biết, nhằm trang bị cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp những kiến thức về bầu cử và các kỹ năng cần thiết để xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền, vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri, tới đây Ủy ban Bầu cử tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Cử tri KP.Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa biểu quyết bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú
Cử tri KP.Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa biểu quyết bày tỏ sự tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú

Hội nghị sẽ thông tin những kinh nghiệm thực tiễn nhằm giúp các ứng cử viên hiểu sâu hơn về một số kỹ năng trong vận động bầu cử như: vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội; một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử của người ứng cử... Trước đó, ở cấp tỉnh, Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 đã biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh (chưa tính 6 người của Trung ương giới thiệu) và 135 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quy định của luật, thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7 giờ ngày 22-5). Việc vận động bầu cử được tiến hành bằng các hình thức: gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi ứng cử và thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều