Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thành việc thành lập Tổ bầu cử đảm bảo đúng thời gian quy định

03:04, 05/04/2021

(ĐN) – Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập các Tổ bầu cử đảm bảo đúng theo quy định của luật.

(ĐN) – Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập các Tổ bầu cử đảm bảo đúng theo quy định của luật.

Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại KP. Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa
Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại KP. Long Đức 1, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa

Theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, chậm nhất là ngày 3-4 (50 ngày trước ngày bầu cử), UBND cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQViệt Nam cùng cấp quyết định thành lập ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tính đến ngày 3-4, UBND cấp xã trên toàn tỉnh đã ban hành quyết định thành lập 1.493 Tổ bầu cử, đảm bảo thời gian đúng theo quy định.

Cũng theo quy định của Luật, Tổ bầu cử có từ 11 đến 21 thành viên gồm: Tổ trưởng, Thư ký và các Ủy viên là đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đại diện cử tri ở địa phương. Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn như: phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu; bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu và phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND từ các Ban bầu cử tương ứng; phát Thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri.

Cùng với đó, Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử (tức là từ ngày 13-5 đến ngày 22-5); kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND từng cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi đến các Ban bầu cử tương ứng và một số nhiệm vụ, quyền hạn khác.

Trước đó, tỉnh cũng đã hoàn thành việc thành lập 4 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 Ban bầu cử HĐND cấp tỉnh, 95 Ban bầu cử HĐND cấp huyện, 1.157 Ban bầu cử HĐND cấp xã trước ngày 14-3 theo đúng quy định của luật.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều