Báo Đồng Nai điện tử
En

Hỗ trợ chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc tại Đồng Nai

01:03, 07/03/2021

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản số 2203/UBND-THNC gửi các Sở, ban, ngành trong tỉnh về việc Hỗ trợ chuyên gia ngoài nhập cảnh đến làm việc tại Đồng Nai.

 

(ĐN) - UBND tỉnh vừa có văn bản số 2203/UBND-THNC gửi các Sở, ban, ngành trong tỉnh về việc Hỗ trợ chuyên gia ngoài nhập cảnh đến làm việc tại Đồng Nai.

Lãnh đạo Công ty TNHH dệt may Eclat (H.Nhơn Trạch) thăm công nhân làm việc tại xưởng
Lãnh đạo Công ty TNHH dệt may Eclat (H.Nhơn Trạch) thăm công nhân làm việc tại xưởng

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh về việc cho phép Chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo giao trách nhiệm cho các Sở, ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hỗ trợ giải quyết các thủ tục nhập cảnh, cấp giấy phép lao động và các thủ tục liên quan cho các nhân sự nêu trên theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam đến làm việc tại Đồng Nai. Đồng thời, đảm bảo thực hiện yêu cầu về tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, cần tổ chức giám sát, cách ly chặt chẽ, đủ thời gian, đảm bảo quy trình bàn giao người sau thời gian cách ly về doanh nghiệp, địa phương liên quan để tiếp tục theo dõi, không để lây nhiễm chéo, phát sinh ca bệnh ra cộng đồng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Lan Mai

Tin xem nhiều