Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước

03:02, 19/02/2021

(ĐN) - Theo kế hoạch của Kho bạc nhà nước tỉnh (KBNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà KBNN đặt ra trong năm 2021 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

(ĐN) - Theo kế hoạch của Kho bạc Nhà nước tỉnh (KBNN), một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà KBNN đặt ra trong năm 2021 là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến KBNN và triển khai thêm các thủ tục hành chính tham gia vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN. Cùng với việc triển khai thêm các tiện ích trên, KBNN vận động các đơn vị tích cực giao dịch với KBNN qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Quầy giao dịch khách hàng tại KBNN Đồng Nai
Quầy giao dịch khách hàng tại KBNN Đồng Nai

Năm 2020, hệ thống KBNN Đồng Nai đã cung cấp 9/11 thủ tục thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với 1.640 đơn vị đã đăng ký tham gia dịch vụ. Trung bình, mỗi ngày hệ thống KBNN tiếp nhận và xử lý gần 1 ngàn hồ sơ, cao điểm giải quyết trên 2.500 hồ sơ. Do đó, KBNN Đồng Nai là đơn vị sớm hoàn xuất sắc tiến độ triển khai và có 100% đơn vị tham gia, 100% chứng từ giao dịch thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến.

Thủy Mộc

 

 

Tin xem nhiều