Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng công suất 3 nhà máy xử lý nước thải tập trung

08:02, 24/02/2021

(ĐN)- Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai cho biết, vừa qua đã có 3 KCN hoàn thành nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung đó là: KCN Giang Điền nâng công suất xử lý từ 3 ngàn m3/ngày đêm lên 7.500m3/ngày đêm; KCN Nhơn Trạch 1 nâng công suất từ 6 ngàn m3/ngày đêm lên 10 ngàn m3/ngày đêm; KCN Tân Phú nâng công suất từ 600m3/ngày đêm lên 1.800m3/ngày đêm.

(ĐN)- Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai cho biết, vừa qua đã có 3 KCN hoàn thành nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung đó là: KCN Giang Điền nâng công suất xử lý từ 3 ngàn m3/ngày đêm lên 7.500m3/ngày đêm; KCN Nhơn Trạch 1 nâng công suất từ 6 ngàn m3/ngày đêm lên 10 ngàn m3/ngày đêm; KCN Tân Phú nâng công suất từ 600m3/ngày đêm lên 1.800m3/ngày đêm.

Hiện tại, các KCN: Agtex Long Bình, Long Thành,  Hố Nai đang cải tạo, xây dựng hạ tầng để nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tập trung lên từ 30-50% so với hiện trạng.

Có 25 KCN và Phân khu Formosa đã hoàn thành việc gắn thiết bị đo lường và quan trắc tự động nước thải; 3 KCN có lượng nước thải hơn 100m3/ngày đêm đang triển khai lắp đặt trạm quan trắc tự động nước thải. Các KCN còn lại lượng nước thải ít nên chưa lắp đặt.

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích