Báo Đồng Nai điện tử
En

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 8,5%/năm

11:12, 04/12/2020

(ĐN)- Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh (Khoá IX), sáng 4-12, kỳ họp đã bước sang phần quyết nghị các nghị quyết của HĐND tỉnh.

[links()](ĐN)- Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh (Khoá IX), sáng 4-12, kỳ họp đã bước sang phần quyết nghị các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Các đại biểu đưa tay biểu quyết các nghị quyết của kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp

Chủ trì phiên họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Sơn Hùng; Phạm Ngọc Tuấn. Cùng dự phiên họp có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng.

Tại phiên họp, được sự ủy quyền của đoàn chủ tịch, các ban của HĐND tỉnh đã lần lượt trình bày trên 30 dự thảo nghị quyết liên quan đến các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để đại biểu biểu quyết thông qua.

Trong các nghị quyết được thông qua có nhiều nghị quyết rất quan trọng. Trong đó, có nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cho giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các nghị quyết liên quan đến đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, kế hoạch thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đầu tư các dự án thuốc các nhóm, biên chế của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021, việc kéo dài thời gian thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh...

Đáng chú ý, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025 được đặt ra là phấn đấu đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa GRDP bình quân hàng năm là 8,5%, bình quân GRDP bình quân trên đầu người đến cuối năm 2025 đạt 186 triệu đồng/người, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội cho 5 năm phấn đấu đạt 500 ngàn tỷ đồng.

Đối với chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, toàn tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2025 sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất có 5 huyện đạt nông thôn thôn mới nâng cao, 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và H.Xuân Lộc sẽ trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của cả tỉnh.

Đối với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã thống nhất cao với chỉ tiêu tăng trưởng của tỉnh năm 2021 là 8,5% trở lên. Dự kiến, chiều nay 4-12 kỳ họp HĐND tỉnh sẽ tiến hành một số nội dung còn lại của kỳ họp, trong đó có miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức danh của UBND tỉnh

Công Nghĩa - Hồ Thảo

Tin xem nhiều