Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngành tài nguyên - môi trường chủ động giải quyết vướng mắc

04:09, 17/09/2020

(ĐN) - Sáng 17-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm việc với Sở TN-MT rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thúc đẩy công việc trong 3 tháng cuối năm.

(ĐN) - Sáng 17-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm việc với Sở TN-MT rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020 và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thúc đẩy công việc trong 3 tháng cuối năm.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm việc với Sở TN-MT
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh làm việc với Sở TN-MT

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2020, ngành TN-MT đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và đạt được những kết quả quan trọng. Đó là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng 3,6 ngàn ha thuộc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Phân khu III Khu tái định cư Bình Sơn và bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư theo tiến độ. Triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện. Ngành TN-MT đã hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của tỉnh báo cáo Bộ TN-MT theo quy định.

Ngoài ra, Sở đã tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên hiệu quả; ban hành quyết định xử phạt liên quan đến môi trường.

 Tuy nhiên có 6 nội dung còn khó khăn, vướng mắc cần có sự quan tâm chỉ đạo tháo gỡ của UBND tỉnh. Trong đó nổi lên là công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Đây là nhiệm vụ quan trọng vì là cơ sở cho việc triển khai thực hiện các dự án đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở đã làm việc với 11 huyện, thành phố trong tỉnh. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, 1 số địa phương vẫn chưa hoàn thành quy hoạch vùng cấp huyện. Các quy hoạch của các xã nông thôn mới theo đó cũng chưa được cập nhật kịp thời.

Bên cạnh đó, tiến độ lập, trình phê duyệt Phương án sử dụng đất đối với các khu đất thu hồi bàn giao địa phương quản lý còn chậm; công tác xử lý các tồn tại liên quan đến quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường trên địa bàn còn dây dưa kéo dài. Trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường, đo đạc bản đồ phục vụ công tác quản lý nhà nước bị chậm; kết quả thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh chưa đạt yêu cầu; còn 2 chỉ tiêu môi trường chưa đạt so với Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra (thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt và giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt xuống dưới 15%).

Liên quan đến những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu Sở TN-MT tập hợp thành một báo cáo ngắn gọn và chủ động đề xuất những giải pháp tháo gỡ. Nhiệm vụ cần tập trung giải quyết là sớm hoàn thành lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 vào cuối năm nay. Với những công việc có liên quan đến trách nhiệm của các sở ngành, địa phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lịch trong tuần tới họp cùng lãnh đạo các sở ngành, địa phương để tỉnh chỉ đạo giải quyết rốt ráo những nội dung công việc còn tồn đọng.

Tin và ảnh: Hoàng Lộc

 

Tin xem nhiều