En

Chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

02:09, 29/09/2020

(ĐN) - Sáng 29-9, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì hội nghị giao ban các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ quý III.

 

(ĐN) - Sáng 29-9, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị giao ban các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Nai về thực hiện nhiệm vụ quý III. Cùng dự có đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy.

Lãnh đạo các cơ quan khối Đảng tỉnh cùng dự buổi giao ban với Thường trực Tỉnh ủy.
Lãnh đạo các cơ quan khối Đảng tỉnh cùng dự buổi giao ban với Thường trực Tỉnh ủy.

Trong quý III, các cơ quan khối Đảng của tỉnh đã cơ bản hoàn thành những nội dung Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo trong kỳ giao ban quý trước và thực hiện tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị. Nổi bật là đã phối hợp tham mưu dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; thực hiện các quy trình về nhân sự Ban Chấp hành, Ban TVTU khóa XI; tham mưu Thường trực, Ban TVTU lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân và kiểm tra, giám sát, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảng viên nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025). Đồng thời, phối hợp tổ chức đối thoại của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với phụ nữ tỉnh; phối hợp tham mưu công tác lãnh đạo thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tham mưu một số nội dung ở một số đơn vị chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, trong quý IV, các cơ quan khối Đảng tỉnh cần tập trung rà soát những nội dung công việc đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU chỉ đạo nhưng triển khai chậm hoặc chưa thực hiện thì tập thể lãnh đạo từng cơ quan chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể để tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các nội dung để chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, gắn với công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Việc tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng hình thức trực quan không chỉ thực hiện ở TP.Biên Hòa - nơi diễn ra Đại hội - mà còn chú trọng tuyên truyền ở tất cả các địa phương trong tỉnh để trở thành một ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn dân.

Ngay từ bây giờ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có kế hoạch hướng dẫn để Báo Đồng Nai đăng tải Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, qua đó để lấy ý kiến đóng góp đông đảo của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Bên cạnh đó, các cơ quan thực hiện nghiêm các giải pháp đã được xác định tại kế hoạch của Ban TVTU về khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của Ban TVTU theo thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương. Tham mưu Ban TVTU thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 đảm bảo tiến độ, thời gian đề ra. Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Song song với đó, các cơ quan khối Đảng tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đặc biệt là tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, những biểu hiện cơ hội chính trị và các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù đục, phản động trên mạng xã hội, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Tham mưu Ban TVTU thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển cán bộ, giai đoạn 2020-2025 gắn với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị ổn định, đồng bộ; sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là lãnh đạo quản lý các cấp phù hợp năng lực, trình độ, sở trường công tác…

Phương Hằng

Tin xem nhiều