En

Xây dựng huyện Thống Nhất phát triển toàn diện

02:07, 21/07/2020

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 21-7 diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện Thống Nhất. Thay mặt Ban TVTU, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

(ĐN)- Như tin đã đưa, sáng 21-7, Đảng bộ huyện Thống Nhất đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt Ban TVTU phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thay mặt Ban TVTU phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Thống Nhất lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

[links()]Thay mặt Ban TVTU đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban TVTU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thống Nhất đạt được trong thời gian qua.

Trong đó, huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,21%, thu nhập của người dân đến nay đạt gần 70 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều khởi sắc. Huyện đã hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối từ tỉnh đến cơ sở; đã thành lập và đưa vào sử dụng Chợ đầu mối nông sản Dầu Giây thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ nông sản...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, huyện Thống Nhất được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quyết định thành lập thị trấn Dầu Giây - một đô thị, trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ của huyện. Đây còn là cửa ngõ giao lưu, trung chuyển thương mại giữa các địa phương, các tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình đánh giá, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thống Nhất đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khoá XII, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tuy nhiên, đồng chi Huỳnh Thanh Bình cho rằng, những kết quả mà H.Thống Nhất đạt được trong thời gian qua vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Trong đó, sản xuất nông nghiệp giá trị còn thấp, chưa xây dựng được chuỗi liên kết. Tốc độ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; ngành thương mại dịch vụ tuy có phát triển, song chưa có ngành dịch vụ chất lượng cao. Phong trào xây dựng ấp, gia đình văn hóa ở một số nơi chưa vững chắc. Công tác phát triển Đảng tuy đạt được như trong nghị quyết đề ra nhưng chưa đồng đều, nhất là ở chi bộ ấp, chi bộ trường học.

Đồng chí Huỳnh Thanh Bình trao tặng Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; Xây dựng H.Thống Nhất phát triển toàn diện”.
Đồng chí Huỳnh Thanh Bình trao tặng Đại hội Đảng bộ H.Thống Nhất bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; Xây dựng H.Thống Nhất phát triển toàn diện”.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ H.Thống Nhất trong nhiệm kỳ tới cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội. Cần đánh giá đúng mức các tiềm năng, lợi thế của huyện so với các địa phương trong tỉnh, đồng thời có dự báo đúng tình hình để có chủ trương đúng đắn. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm, các lĩnh vực đột phá nhằm huy động cao nhất các nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, huyện cần thực hiện tốt quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn, tập trung thu hút đầu tư công nghiệp phục vụ nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, thực phẩm. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức đầu tư để huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.

Tập trung đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn, khai thác cao nhất các lợi thế, tiềm năng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển trang trại với quy mô lớn, tập trung với các điều kiện và yếu tố sản xuất theo hướng công nghiệp, hiện đại.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và xem đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đồng chí yêu cầu huyện tập trung vào các giải pháp quan trọng là nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là phải nâng cao tinh thần tiền phong gương mẫu của người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp, phân công đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở sau đại hội cho phù hợp, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị được thông suốt, hiệu quả.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu và giải quyết ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội. Chăm lo phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nên tảng vững chắc để đáp ứng yêu cầu phát triển của việc trong những năm tới.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm giáp dục thế hệ trẻ, tạo sự chuyển biến rõ nét về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đoàn viên thanh niên; tập trung thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của huyện, trong đó quân đội và công an nhân dân là nòng cốt.

Dịp này, thay mặt Ban TVTU, đồng chí Huỳnh Thanh Bình đã trao tặng cho đại hội bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung: “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - trách nhiệm; Xây dựng H.Thống Nhất phát triển toàn diện”.

Tin và ảnh: Công Nghĩa

Tin xem nhiều