En

TP.Long Khánh hủy bỏ 43 dự án

08:07, 22/07/2020

(ĐN) Theo UBND tỉnh, trong năm 2020, TP.Long Khánh hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất của 43 dự án trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng. Các dự án hủy bỏ có tổng diện tích đất gần 32ha. Trong đó, chủ yếu là dự án về giao thông, thủy lợi, thương mại dịch vụ.

(ĐN) Theo UBND tỉnh, trong năm 2020, TP.Long Khánh hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất của 43 dự án trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng. Các dự án hủy bỏ có tổng diện tích đất gần 32ha. Trong đó, chủ yếu là dự án về giao thông, thủy lợi, thương mại dịch vụ.

Năm 2020, TP.Long Khánh được UBND tỉnh phê duyệt triển khai 112 dự án có diện tích khoảng 460ha. Các dự án trên có 80 dự án phải thu hồi đất và diện tích đất cần thu hồi 353ha. Được biết, các dự án phải thu hồi diện tích đất lớn của các cá nhân, hộ gia đình thường kéo dài hơn so với dự định. Vì một số người dân chưa thống nhất với giá tiền bồi thường đất đai, cây trồng. Trong các dự án phải thu hồi đất chỉ có 3 dự án phải lấy vào đất lúa và đất rừng phòng hộ.

Khánh Minh

Tin xem nhiều