Báo Đồng Nai điện tử
En

Sáng nay 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc

03:07, 29/07/2020

(ĐN) - Sáng nay 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc. Đại hội diễn ra từ ngày 29 đến 31-7-2020, có 263 đại biểu chính thức đại diện 6.878 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

(ĐN) - Sáng nay 29-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ H.Long Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bắt đầu làm việc. Đại hội diễn ra từ ngày 29 đến 31-7-2020, có 263 đại biểu chính thức đại diện 6.878 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự đại hội.

Trong 3 ngày làm việc, đại hội sẽ đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, thảo luận mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới; đóng góp dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyệt Trinh

Tin xem nhiều