En

Kiểm tra 729 doanh nghiệp về lĩnh vực thuế

08:07, 22/07/2020

(ĐN)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế đã kiểm tra về lĩnh vực thuế đối với 729 doanh nghiệp, đạt 26,3% so với kế hoạch năm (kế hoạch phải kiểm tra 2.772 doanh nghiệp trong năm 2020).

(ĐN)- Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành Thuế đã kiểm tra về lĩnh vực thuế đối với 729 doanh nghiệp, đạt 26,3% so với kế hoạch năm (kế hoạch phải kiểm tra 2.772 doanh nghiệp trong năm 2020). Kết quả, tổng số truy thu, phạt đối với các vi phạm trong lĩnh vực thuế là 88,6 tỷ đồng, trong đó số tiền truy thu trên 60 tỷ đồng, truy hoàn 781 triệu đồng, phạt trên 27 tỷ đồng.

Nhằm đạt kết quả thu ngân sách nhà nước ở mức cao nhất, thời gian tới ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra với nội dung thực hiện thanh - kiểm tra quyết toán các doanh nghiệp đã có trong kế hoạch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp tại cơ quan thuế (kiểm tra tại bàn).

N. Liên

Tin xem nhiều