Báo Đồng Nai điện tử
En

Góp ý dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

07:07, 02/07/2020

(ĐN) - Ngày 2-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 

(ĐN) - Ngày 2-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nguyên tắc xây dựng quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hình thức bầu cử khi biểu quyết bằng thẻ đảng viên ở nội dung thông qua số lượng, danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết), Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương khóa XIII và nội dung khác khi cần. Việc sửa đổi, bổ sung này để phù hợp với thực tế công tác bầu cử tại đại hội.

Thảo luận việc sửa đổi, bổ sung về ứng cử, đề cử, các ý kiến cho rằng, dự thảo đã nêu: “Tại đại hội, người đề cử nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện người mà mình đề cử. Sau đại hội, nếu xác minh người được đề cử không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì tùy theo mức độ vi phạm, người đề cử sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đảng” là phù hợp với Hướng dẫn 03-HD/TW, ngày 20-3-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, đề cao trách nhiệm của người đề cử tại đại hội và có căn cứ xử lý người đề cử thiếu trách nhiệm khi đề cử.

Ngoài ra, các ý kiến cũng thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử. Theo đó, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nếu có khiếu nại, tố cáo về kết quả bầu cử hoặc phát hiện có vi phạm trong thực hiện Quy chế bầu cử thì Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII xem xét, giải quyết theo quy định của Điều lệ Đảng.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, vấn đề bầu cử là công việc hệ trọng của Đảng, nhất là bầu cử ở cấp cao. Những ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị sẽ được cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa để khẩn trương hoàn thiện Tờ trình dự thảo về Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII của Đảng để trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua. Từ đó, thiết kế được công cụ đảm bảo siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong bầu cử nhưng vẫn phát huy được dân chủ, thống nhất, khuyến khích đại biểu phát huy trách nhiệm của mình trong giới thiệu những người thực sự có đức, có tài và kiên quyết không để lọt người không xứng đáng vào cấp ủy.

Phương Hằng

Tin xem nhiều