Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh

Cập nhật lúc 18:31, Thứ Tư, 15/01/2020 (GMT+7)

(ĐN)- Tại hội nghị tổng kết công tác văn phòng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 vào sáng 15-1, Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Việt Phương cho biết, trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, rà soát, thẩm định để trình UBND tỉnh cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh một cách kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Văn phòng UBND tỉnh cũng đã sử dụng phần mềm để theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, thúc đẩy các sở, ngành, địa phương; các phòng, ban, trung tâm xử lý công việc đúng tiến độ đề ra. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh và nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức tham mưu các lĩnh vực được giao.

Ngoài ra, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã thực hiện tốt công tác phục vụ hoạt động của UBND tỉnh, như: tổ chức các cuộc họp của UBND tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo với Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; tổ chức các sự kiện, nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh; công tác tiếp dân…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, tham mưu cho UBND tỉnh có những giải pháp điều hành hiệu quả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của tỉnh.

Trong thời gian tới, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19-NQ-TW của Trung ương, Văn phòng UBND tỉnh cần chú ý phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng phòng, ban để đảm bảo quy chế hoạt động của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính để đáp ứng linh hoạt  yêu cầu công việc đề ra. Trong công tác tham mưu phải tránh sự chồng chéo; lãnh đạo văn phòng cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện phục vụ tốt UBND tỉnh.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.