Báo Đồng Nai điện tử
En

Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị

05:01, 11/01/2020

(ĐN)- Sáng 11-1, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị- thực trạng và giải pháp".

(ĐN)- Sáng 11-1, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị- thực trạng và giải pháp”. Các đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Thị Cát Hoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, chủ trì hội thảo.

Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo
Đồng chí Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo

Theo T.S Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, góp phần nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư.

Ý thức rõ việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng, trong những năm qua, Trường Chính trị tỉnh đã tiến hành đổi mới một cách đồng bộ các hoạt động về quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, phương pháp, phương tiện giảng dạy, nên đã tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện của học viên.

Tuy nhiên, cũng theo T.S Nguyễn Văn Long, trước yêu cầu mới và để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nhà trường cần đổi mới hơn nữa các hoạt động đào tạo nói chung và các phương pháp giảng dạy lý luận nói riêng. Do đó, mục đích của hội thảo hôm nay là tạo diễn đàn để cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và học lý luận chính trị hiện nay trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp phần làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn của công tác dạy và học lý luận chính trị hiện nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đưa ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác giảng dạy; cải thiện ý thức, thái độ và kết quả học tập lý luận chính trị của học viên.  

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ, những ý kiến tham luận tại hội thảo đều sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cần nghiên cứu, áp dụng để việc nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, rõ nét hơn nữa.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị, phải làm rõ mối quan hệ giữa 3 chủ thể: nhà trường, giảng viên và học viên. Nhà trường phải thực hiện tốt công tác quản lý, tạo được môi trường nghiên cứu học thuật, kịp thời nắm bắt, cọ xát hơi thở thực tiễn cuộc sống đặt ra. Giảng viên phải có kiến thức rộng, am hiểu chuyên môn mà mình phụ trách, nhạy bén thời sự chính trị, sâu sắc về kinh tế - xã hội, am hiểu khoa học công nghệ; biết cách đặt vấn đề, gợi mở vấn đề để tạo tư duy cho học viên. Còn học viên là trung tâm, là người tiếp nhận kiến thức, là sản phẩm của quá trình đào tạo, bồi dưỡng. Trong quá trình dạy và học lý luận chính trị phải tăng cường tính tương tác giữa giảng viên và học viên, qua đó thấy cái gì học viên thiếu thì giảng viên cung cấp...

Tin, ảnh: Phương Hằng

Tin xem nhiều