THÔNG BÁO:

Kết quả thi vòng 1, Kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức 2019

Cập nhật lúc 19:21, Thứ Bảy, 26/10/2019 (GMT+7)

Thực hiện Kế hoạch số 272-KH/TU ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019;

Các thí sinh bước vào môn thi đầu tiên bằng hình thức trắc nghiệm
Các thí sinh thi môn đầu tiên bằng hình thức trắc nghiệm

Căn cứ kết quả thi môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ được tổ chức vào ngày 26/10/2019 tại Trường Đại học Đồng Nai, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo kết quả thi vòng 1, Kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức như sau:

1. Kết quả thi vòng 1

- Thí sinh đủ điều kiện dự thi theo phê duyệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là: 216 thí sinh

- Thí sinh không đóng lệ phí dự thi: 24 thí sinh

- Vắng: 06 thí sinh

- Đạt: 161 thí sinh

- Không đạt: 20 thí sinh

 (Xem Bảng Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức năm 2019)

Như vậy, sau khi kết thúc vòng 1, số thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 là 161 thí sinh (Xem danh sách đính kèm: Kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức năm 2019)

Lưu ý: Thí sinh có kết quả đạt vòng 1 đã được Hội đồng Tuyển dụng cấp giấy báo dự thi vòng 2. Ngày 27-10-2019, thí sinh có kết quả đạt vòng 1 tiếp tục dự thi vòng 2 theo giấy báo dự thi.

2. Thời gian, địa điểm thi vòng 2:

- Thời gian: 7 giờ 30 ngày 27-10-2019 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Trường Đại học Đồng Nai, số 04 Lê Quý Đôn, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (thí sinh theo dõi sơ đồ phòng thi trên bảng thông báo tại cổng trường).

Thí sinh dự thi có thể kiểm tra các thông tin cá nhân liên quan như: số báo danh, danh sách phòng thi tại địa điểm thi từ ngày 26-10-2019.

Lưu ý: Thí sinh dự thi mang theo Giấy báo dự thi vòng 2 và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh trình Giám thị coi thi trước khi vào phòng thi.

Trên đây là thông báo kết quả thi vòng 1 và thời gian, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển và thi nâng ngạch công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019, Hội đồng Tuyển dụng công chức thông báo cho thí sinh biết, thực hiện.

T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

PHÓ CHỦ TỊCH

 (đã ký)

Phạm Văn Ru

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

.
.
;
.
.