Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị tốt công tác chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

04:10, 29/10/2019

(ĐN) - Ngày 29-10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính Công đoàn năm 2019.Tham dự hội nghị có các đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, đại diện các cán bộ làm công tác tài chính công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

(ĐN) - Ngày 29-10, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tài chính Công đoàn năm 2019.Tham dự hội nghị có các đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch, đại diện các cán bộ làm công tác tài chính công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các đại biểu báo cáo tình hình thu, chi tài chính Công đoàn tại Hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2019
Các đại biểu báo cáo tình hình thu, chi tài chính Công đoàn tại Hội nghị giao ban công tác tài chính năm 2019

Theo đại diện các Công đoàn cấp trên cơ sở, trong 9 tháng đầu năm 2019, về cơ bản, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong thực hiện thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thực hiện đóng kinh phí công đoàn. Tới thời điểm này, một số đơn vị đã nộp kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt chỉ tiêu dự toán Liên đoàn Lao động tỉnh giao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Nông Văn Dũng đề nghị các đơn vị tiếp tục tập trung thu kinh phí, đoàn phí hoàn thành kế hoạch được giao; quan tâm đến công tác quản lý tài chính và thực hiện thu - chi đảm bảo. Những đơn vị có chỉ tiêu thu kinh phí, đoàn phí đạt thấp cần tăng cường đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí đáp ứng theo nhiệm vụ, chỉ tiêu. Việc chi tài chính công đoàn cần quán triệt tiết kiệm, hiệu quả, tập trung kinh phí cho các hoạt động bảo vệ, chăm lo đoàn viên, người lao động.

Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cũng lưu ý, trong những tháng cuối năm, các đơn vị cần quan tâm đến các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm chưa đạt để thực hiện, đặc biệt chuẩn bị tốt công tác chăm lo tết chu đáo cho đoàn viên, người lao động.

Lan Mai

Tin xem nhiều