Báo Đồng Nai điện tử
En

Cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

09:06, 14/06/2019

Thực hiện Kế hoạch số 270-KH/TU ngày 7-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" (1969-2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch kèm thể lệ Cuộc thi viết "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Kế hoạch số 270-KH/TU ngày 7-6-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969-2019), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch kèm thể lệ Cuộc thi viết “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc  của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), nhằm đánh giá những thành tựu và bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện Di chúc của Người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Qua cuộc thi này, tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc thiêng liêng, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; về tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực. Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, công bằng, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương và hình thức.

Báo Đồng Nai trân trọng giới thiệu về thể lệ cuộc thi.

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -
thành tựu và bài học kinh nghiệm” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI

1. Đối tượng dự thi

Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; khuyến khích các nhà báo, văn nghệ sĩ tham dự thi (các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi không được tham gia dự thi).

2. Nội dung, hình thức cuộc thi

Cuộc thi viết tác phẩm văn học, báo chí, truyện ngắn, bút ký, thơ ca về những thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 50 năm thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; giá trị, ý nghĩa là di sản tinh thần vô cùng quý giá của Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI

1. Thời gian kết thúc nhận tác phẩm dự thi về Ban tổ chức cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước 17 giờ ngày 12-8-2019 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện).

2. Địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự thi: Gửi về Ban tổ chức cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai), địa chỉ: Số 90 - Hà Huy Giáp - phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Mỗi cá nhân hoặc tập thể tham gia cuộc thi gửi 5 bản tác phẩm dự thi (gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ quy định). Đối với tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện phải dán tem, ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự “Cuộc thi viết 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - thành tựu và bài học kinh nghiệm” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI, TÁC PHẨM DỰ THI HỢP LỆ VÀ KHÔNG HỢP LỆ

1. Điều kiện dự thi

Tác phẩm tham dự cuộc thi có thể là của mỗi cá nhân hoặc của tập thể tham gia. Mỗi tác phẩm báo viết không quá 2.500 từ, mỗi tác phẩm truyện ngắn, bút ký không quá 5.500 từ. Mỗi tác giả hoặc tập thể tác giả tham gia không quá 2 tác phẩm. Sau cuộc thi, các tác phẩm đạt chất lượng cao được sử dụng đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tác phẩm dự thi hợp lệ

- Là những tác phẩm chưa gửi tham gia cuộc thi nào, chưa được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; bảo đảm các điều kiện dự thi.

- Tác phẩm dự thi chỉ sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4 (font: Times New Roman; cỡ chữ: 15); ghi đầy đủ thông tin cá nhân (Lưu ý: Để đảm bảo tính khách quan trong công tác chấm thi, đề nghị tác giả đính kèm thông tin về mình ngoài nội dung bài dự thi theo mẫu đính kèm bên dưới, không ghi thông tin riêng trong bài thi).

3. Tác phẩm dự thi không hợp lệ

- Là những tác phẩm đã được gửi tham gia cuộc thi khác và đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tác phẩm dự thi trình bày trên khổ giấy không phải A4; bài photocopy; tác phẩm sao chép giống tác phẩm dự thi của người khác (trường hợp này cả 2 hoặc nhiều bản giống nhau đều bị loại); tác phẩm dự thi sử dụng tiếng nước ngoài; nộp quá hạn so với thời gian quy định; tác phẩm sao chép từ internet; tác phẩm dự thi không ghi đầy đủ thông tin cá nhân theo quy định.

IV. CƠ CẤU VÀ GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức cuộc thi trao chứng nhận và giải thưởng cho những cá nhân và tập thể tham gia cuộc thi đoạt giải, cụ thể như sau:

- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
(10 triệu đồng).

- 2 giải nhì, mỗi giải: 7.000.000 đồng
(7 triệu đồng).

- 3 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng
(5 triệu đồng).

- 5 giải khuyến khích, mỗi giải:
2.000.000 đồng (2 triệu đồng).

- 2 giải phụ, mỗi giải: 3.000.000 đồng
(3 triệu đồng).

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DỰ THI

- Tác phẩm dự thi trình bày rõ ràng, mạch lạc; đảm bảo không vi phạm các quy định của pháp luật.

- Nguồn tư liệu, tài liệu tham khảo phục vụ cho tác phẩm dự thi phải có chú thích xuất xứ, nguồn gốc rõ ràng.

- Người tham gia cuộc thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết (tác phẩm). Nếu phát hiện tác phẩm dự thi vi phạm quy định của thể lệ cuộc thi sau khi công bố giải, thì giải thưởng sẽ bị hủy.

- Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả hoặc tập thể tác giả có tác phẩm dự thi đoạt giải khi tổng kết cuộc thi.

- Ban tổ chức cuộc thi không trả lại bài dự thi, đồng thời sau cuộc thi, đề nghị các tác giả có tác phẩm đoạt giải gửi file word đến Ban tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: luongquyen227@gmail.com để biên tập, sử dụng, phục vụ vụ công tác tuyên truyền.

Căn cứ tình hình thực tế cuộc thi và chất lượng các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức có thể nghiên cứu sửa đổi, bổ sung thể lệ cho phù hợp.

Thể lệ cuộc thi được thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Tin xem nhiều