Báo Đồng Nai điện tử
En

Huyện Vĩnh Cửu tuyển dụng 24 công chức cấp xã

09:02, 15/02/2019

(ĐN) - Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, trong quý I-2019 huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển 24 vị trí cán bộ, công chức cấp xã. Đây là tổng chỉ tiêu phân bổ công chức cấp xã mà huyện được giao trong năm 2019 và phân bổ cho 12 xã, thị trấn của huyện.

(ĐN) - Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, trong quý I-2019 huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ thi tuyển 24 vị trí cán bộ, công chức cấp xã. Đây là tổng chỉ tiêu phân bổ công chức cấp xã mà huyện được giao trong năm 2019 và phân bổ cho 12 xã, thị trấn của huyện.

Các vị trí tuyển dụng bao gồm: cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội, văn phòng thống kê, tài chính - kế toán, địa chính.

C.N

 

Tin xem nhiều