Báo Đồng Nai điện tử
En

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc

12:04, 25/04/2017

(ĐN)- Sáng 25-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2017-2022...

(ĐN)- Sáng 25-4, Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2017-2022.

Đại diện của  Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc
Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các chương trình giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là bà con ở 2 huyện: Định Quán và Tân Phú.

Hai bên cùng tham gia giám sát, phản biện xã hội các chính sách dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ mặt trận vùng dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh, chương trình ký kết giữa Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh phải mang được mục tiêu đặc thù. Trong đó, điều quan trọng phải thực hiện được là đoàn kết dân tộc trong từng dân tộc, trong các dân tộc; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng bền vững; phát triển nhưng vẫn phải giữ được bản sắc văn hóa của đồng bào.

Bên cạnh mục tiêu, có các nhóm nhiệm vụ đi cùng: quý III-2018 sẽ sơ kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giữa 2 bên nhằm kỷ niệm 320 năm vùng đất Biên Hòa- Đồng Nai,... sẽ xuất bản cuốn sách về đồng bào các dân tộc ở Đồng Nai; xây dựng lộ trình xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tà Lài, Tân Phú.

Ngoài ra, hai bên sẽ hình thành các mô hình giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số; giám sát việc thực hiện nông thôn mới ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số; tổng rà soát chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều