Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thiện dữ liệu địa chính 168 xã

07:04, 26/04/2017

(ĐN) – Ngày 26-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015.

(ĐN) – Ngày 26-4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh đã chủ trì Hội nghị Tổng kết dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010-2015.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo tại hội nghị.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo tại hội nghị.

Dự án đặt ra 4 mục tiêu, gồm: Bổ sung hoàn thiện lưới địa chính, bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính; hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các thửa đất đủ điều kiện; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cho tỉnh, huyện và hồ sơ dạng giấy cho cấp xã; hoàn thiện hệ thống công nghệ, quy trình quản lý thống nhất cho 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Kết quả, đến nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành các mục tiêu đặt ra, với 168/171 xã đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính. Trong đó, đến cuối năm 2016, đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cho hơn 1,5 triệu thửa đất.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số công việc tồn tại, cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, như: công tác đo đạc bản đồ địa chính còn 2 xã đang triển khai; hơn 1.600 trường hợp đo bao nhiều chủ; sai ranh giới sử dụng đất; cơ sở dữ liệu đất đai chưa đầy đủ các dữ liệu...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh chỉ đạo, trong thời gian tới phải làm xong công tác đo đạc ở những xã còn lại vì nếu kéo dài sang năm sẽ phải làm lại từ đầu, như vậy sẽ mất thêm nhiều kinh phí. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những thửa đất đủ điều kiện.

                                              Hương Giang

Tin xem nhiều