Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu

11:04, 24/04/2017

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (nâng cao) để các xã đạt chuẩn nông thôn mới làm cơ sở để tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.

(ĐN)- Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái vừa ký Quyết định 1217/QĐ-UBND ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu (nâng cao) tỉnh Đồng Nai để các xã đạt chuẩn nông thôn mới làm cơ sở để tiếp tục giữ vững, duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt; đảm bảo tính bền vững và thúc đẩy phong trào ở mức cao hơn.

Trẻ em xã Xuân Bắc huyện Xuân Lộc tung tăng xe đạp trên con đường nông thôn mới
Trẻ em xã Xuân Bắc (huyện Xuân Lộc) tung tăng xe đạp trên con đường nông thôn mới (ảnh: TL)

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ngoài việc phải đảm bảo duy trì đạt các tiêu chí, chỉ tiêu khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phải đạt thêm những tiêu chí, chỉ tiêu mới với yêu cầu ở mức cao hơn.

Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế ở từng địa phương trong từng giai đoạn.

Một số tiêu chí tiêu biểu trong 19 tiêu chí, như: thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng/người vào năm 2016 và tăng lên 58 triệu đồng vào năm 2017; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 1 hécta trồng trọt và nuôi trồng thủy sản năm 2016 đạt 130 triệu đồng/năm và tăng lên 140 triệu đồng vào năm 2017...

Bình Nguyên

Tin xem nhiều