Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề cao vai trò người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

02:04, 20/04/2017

(ĐN)- Ngày 20-4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng, giới thiệu một số nội dung chỉ thị về công tác phòng, chống tham nhũng...

(ĐN)- Ngày 20-4, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt một số nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng và nghe giới thiệu một số nội dung chỉ thị về công tác phòng, chống tham nhũng. Các đồng chí: Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Tư phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (Vụ 8) Ban Nội chính Trung ương Phan Bá xác định, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm tham nhũng trong thời gian qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 50 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Chỉ thị đề ra 8 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Trong đó, giải pháp được xác định hàng đầu là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhà nước, đoàn thể, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực hiện và có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, mà không chủ động phát hiện, xử lý, thì người đứng đầu cũng phải bị xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Đồng chí Phan Bá báo cáo các nội dung về phòng, chống tham nhũng.
Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam (Vụ 8) Ban Nội chính Trung ương Phan Bá báo cáo các nội dung về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh một số nội dung quan trọng, như: hoàn thiện pháp luật về phát hiện xử lý các vụ việc tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra trong công tác xử lý tham nhũng..., thì một nội dung cần được quan tâm thực hiện đó là việc thu hồi tài sản tham nhũng. Đây chính là nội dung chính của công tác phòng, chống tham nhũng.

Hội nghị cũng đã nghe Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Văn Năm trình bày kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Theo đó, trong thời gian qua, các chủ trương, giải pháp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được tỉnh triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, điều tra…được tăng cường. Với những nỗ lực đó, tham nhũng, lãng phí bước đầu đã được kiềm chế, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Danh

Tin xem nhiều