Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường đối thoại với nhân dân

10:10, 05/10/2016

(ĐN)- Chiều 4-10, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI).

(ĐN)- Chiều 4-10, đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thống Nhất về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI).

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra lưu ý trong thời gian tới huyện cần tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm quy chế làm việc trong toàn Đảng bộ. Trong quá trình thực hiện quy chế huyện phải thường xuyên rà soát để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ đề ra; thường xuyên sâu sát và nắm tình hình ở cơ sở; thực hiện tốt hơn nữa việc đối thoại với nhân dân, trong đó chú ý lựa chọn những vấn đề người dân đang bức xúc để đối thoại…

Tiến Thụ

 

Tin xem nhiều