Báo Đồng Nai điện tử
En

Đầu tư thêm 6 trạm quan trắc nước thải tự động

10:10, 10/10/2016

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, Sở đã lập xong dự án đầu tư lắp đặt thêm 6 trạm quan trắc nước thải tự động tại 6 khu công nghiệp và trình UBND tỉnh phê duyệt.

(ĐN)- Theo Sở Tài nguyên - môi trường, Sở đã lập xong dự án đầu tư lắp đặt thêm 6 trạm quan trắc nước thải tự động tại 6 khu công nghiệp và trình UBND tỉnh phê duyệt.

Như vậy, tính đến đầu tháng 10-2016, toàn tỉnh có 19 khu công nghiệp đi vào hoạt động được lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên - môi trường để giám sát kết quả xử lý. Sau khi hoàn thành 6 trạm quan trắc nước thải tự động trên, 25/30 khu công nghiệp đi vào hoạt động đều có trạm quan trắc nước thải tự động. Còn lại 5 khu công nghiệp là: Lộc An - Bình Sơn, An Phước (huyện Long Thành), Định Quán (huyện Định Quán), Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) và Ông Kèo (huyện Nhơn Trạch) đã đi vào hoạt động nhưng chưa tiến hành lắp đặt trạm quan trắc tự động là vì lượng nước thải quá ít.

Hương Giang

Tin xem nhiều