Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng ủy Quân sự tỉnh kết nạp 289 đảng viên mới

09:10, 16/10/2016

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã kết nạp được 289 đảng viên (đảng viên mới kết nạp trong sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là 41 đồng chí, trong dân quân tự vệ, dự bị động viên là 248  đồng chí).

(ĐN)- Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ Quân sự tỉnh đã kết nạp được 289 đảng viên (đảng viên mới kết nạp trong sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là 41 đồng chí, trong dân quân tự vệ, dự bị động viên là 248  đồng chí). 

Kết quả đó đã nâng tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ chiếm 23,83%; chi bộ quân sự cấp xã có chi ủy đạt 91,23%; 74,94% cán bộ khu, ấp đội trưởng là đảng viên (tăng 7,55%).

Hữu Thủy

Tin xem nhiều