140 học viên được bồi dưỡng lý luận chính trị

Cập nhật lúc 22:23, Thứ Tư, 03/08/2016 (GMT+7)

Từ ngày 2 đến 5-8, Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa V-2016.

140 học viên đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã được nghe các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một số nội dung cơ bản về Điều lệ Đảng, những nội dung trong Văn kiện đại hội XII của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Bên cạnh chuyên đề phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, các học viên còn được nghe khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam...

Nguyễn Tuyết

 

.
.
;
.
.