Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan tâm chất lượng cán bộ, công chức cơ sở

10:07, 24/07/2016

(ĐN)- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị luôn được Đồng Nai quan tâm.

(ĐN)- Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị luôn được Đồng Nai quan tâm. Theo đó, trình độ chuyên môn và chính trị của cán bộ, công chức ngày càng nâng cao. Chỉ tính riêng cán bộ chuyên trách cơ sở có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đã tăng 48% (năm 2011) lên 78,44% (năm 2015); trình độ lý luận chính trị trung cấp, tăng từ 58,54% lên 77,85%.

Đối với công chức cấp xã, 99,68% đã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và gần 51% có trình độ chính trị trung cấp trở lên. Tỉnh đã đặt ra mục tiêu, đến năm 2020 100% cán bộ, công chức cấp xã phải đạt chuẩn theo quy định.

Quỳnh Trang

 

 

Tin xem nhiều