Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 26-9-2023

Thanh Hải (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo
07:59, 26/09/2023

Hôm nay 26-9, Đồng Nai diễn ra các sự kiện chính trị, xã hội quan trong: Lãnh đạo tỉnh nghe Sở TN-MT báo cáo nội dung kiến nghị Kiểm toán Nhà nước về thu tiền sử dụng đất; Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo chuyên đề về quy hoạch giao thông và quy hoạch tuyến sông Đồng Nai; Sở TT-TT báo cáo với lãnh đạo tỉnh về công tác tổ chức Tuần lễ Chuyển đổi số…

Thanh Hải (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

 

 

Tin xem nhiều