Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 30-3: Đại tá Phan Quốc Việt giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lấy 5 triệu mét khối đất từ Sân bay Long Thành để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi…

Tin nhanh audio 30-3: Đại tá Phan Quốc Việt giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lấy 5 triệu mét khối đất từ Sân bay Long Thành để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi…

Tin nhanh audio 30-3: Đại tá Phan Quốc Việt giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Lấy 5 triệu mét khối đất từ Sân bay Long Thành để thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là không khả thi…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x