Báo Đồng Nai điện tử
Media
Tin nhanh audio 29-3: Giám sát 145 dự án đầu tư công; Tìm phương án tháo gỡ vướng mắc về đất đai, pháp lý cho 7 mỏ đá ở Biên Hòa…

Tin nhanh audio 29-3: Giám sát 145 dự án đầu tư công; Tìm phương án tháo gỡ vướng mắc về đất đai, pháp lý cho 7 mỏ đá ở Biên Hòa…

Giám sát 145 dự án đầu tư công; Tìm phương án tháo gỡ vướng mắc về đất đai, pháp lý cho 7 mỏ đá ở Biên Hòa…

0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x