Báo Đồng Nai điện tử
En

Hướng dẫn thực hiện giãn chu kỳ đăng kiểm

08:06, 07/06/2023

(ĐN)- Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 2-6-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12-8-2021 của Bộ trưởng GT-VT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt Thông tư 08).

(ĐN)- Bộ GT-VT vừa ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGTVT ngày 2-6-2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12-8-2021 của Bộ trưởng GT-VT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (gọi tắt Thông tư 08).

Người sở hữu xe đến 9 chỗ  có thể vào Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định
Người sở hữu xe đến 9 chỗ có thể vào Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Ảnh: M.Thành

Để thực hiện giãn chu kỳ đăng kiểm, chủ xe thực hiện tra cứu trên Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam (https://giahanxcg.vr.org.vn), in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định. Giấy xác nhận này là giấy tờ kèm theo không tách rời của giấy chứng nhận kiểm định đã được cấp để tham gia giao thông đường bộ theo quy định.

Cụ thể, chủ xe thực hiện việc tra cứu trên trang thông tin của Cục Đăng kiểm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.vr.org.vn/, vào mục “Tra Cứu Gia Hạn Kiểm Định”, sẽ xuất hiện trang web: https://giahanxcg.vr.org.vn.

Bước 2: Nhập các thông tin sau: Biển đăng ký, số series giấy chứng nhận kiểm định, mã xác thực, sau đó bấm phím “Tra cứu”.

Bước 3: Chủ xe bấm đường link chứa bản xác nhận thông tin kiểm định. Chủ xe bấm vào đường link để xem và in giấy xác nhận ra để sử dụng khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, theo Thông tư 08, với xe ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đăng kiểm được chia làm 3 mốc, căn cứ theo năm sản xuất.

Cụ thể, với xe có thời gian sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đầu là 36 tháng, các chu kỳ tiếp theo là 24 tháng. Với xe sản xuất trên 7 năm đến 20 năm, chu kỳ là 12 tháng. Với xe sản xuất trên 20 năm, chu kỳ là 6 tháng.

Như vậy, so với Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT, xe sản xuất đến 7 năm đã được kéo dài chu kỳ 6 tháng. Đồng thời, điều chỉnh đối tượng áp dụng của chu kỳ kiểm định 12 tháng (từ xe sản xuất trên 7-12 năm đổi thành xe sản xuất trên 7-20 năm); điều chỉnh đối tượng áp dụng của chu kỳ kiểm định 6 tháng (từ xe sản xuất trên 12 năm đổi thành xe sản xuất trên 20 năm).

Minh Thành

Tin xem nhiều