Báo Đồng Nai điện tử
En

Một số quy định mới trong công tác thi hành án dân sự

08:07, 20/07/2020

(ĐN) - Mới đây, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức tập huấn Nghị định 33/2020/ NĐ-CP (Nghị định 33) ngày 17- 3-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18-7-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS cho trên 100 chấp hành viên, thư ký thi hành án, thẩm tra viên.

(ĐN) - Mới đây, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức tập huấn Nghị định 33/2020/ NĐ-CP (Nghị định 33) ngày 17- 3-2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18-7-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS cho trên 100 chấp hành viên, thư ký thi hành án, thẩm tra viên.

Cục trưởng THADS tỉnh Phan Văn Châu cho hay, Nghị định 33 đã giúp cho chấp hành viên, cơ quan THADS tháo gỡ nhiều vấn đề vướng mắc mà Nghị định 62/2015/NĐ-CP quy định không rõ hoặc còn bỏ ngỏ. Cụ thể như, trong thời gian 1 năm, kể từ ngày bản án, quyết định của tòa có hiệu lực mà cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không yêu cầu thi hành án thì cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp; cơ quan đại diện chủ sở hữu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó có trách nhiệm chỉ đạo yêu cầu thi hành án; trường hợp cơ quan thi hành án đã ra quyết định thi hành án, đương sự vẫn có quyền tự thỏa thuận thi hành án...

Theo ông Châu, Nghị định 33 còn có điểm mới khác như: trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì sau khi trừ đi chi phí đấu giá tài sản, khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác....

Đoàn Phú

Tin xem nhiều