Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai dự tính có 13 chỉ tiêu sẽ vượt kế hoạch

08:12, 02/12/2022

Theo UBND tỉnh, dự tính năm 2022, Đồng Nai sẽ có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP); GRDP bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tổng thu ngân sách; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ giảm hộ nghèo...

Theo UBND tỉnh, dự tính năm 2022, Đồng Nai sẽ có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm gồm: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP); GRDP bình quân đầu người; kim ngạch xuất khẩu; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tổng thu ngân sách; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ giảm hộ nghèo...

Có 3 chỉ tiêu không đạt là: tỷ lệ khu công nghiệp có nước thải ổn định được lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tỷ lệ thiết chế văn hóa cấp huyện, cấp xã hoạt động hiệu quả. Còn lại các chỉ tiêu khác đều đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Kế hoạch năm 2023 của tỉnh, GRDP tăng 7,5-8,5% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành từ 145-150 triệu đồng/người/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 8,0-8,5% và tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 116 ngàn tỷ đồng...

 Uyển Nhi

Tin xem nhiều