Báo Đồng Nai điện tử
En

Vui hè cùng em

19:00, 28/06/2024
Cánh đồng chiều. Ảnh: Nguyễn Thái Châu
Cánh đồng chiều. Ảnh: Nguyễn Thái Châu
Ai nhanh hơn. Ảnh: Đoàn Ngọc Ân
Ai nhanh hơn. Ảnh: Đoàn Ngọc Ân
Theo bóng. Ảnh: Cao Dũng
Theo bóng. Ảnh: Cao Dũng
Trò chơi tuổi thơ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường
Trò chơi tuổi thơ. Ảnh: Nguyễn Ngọc Cường
Tuổi thơ phải khỏe. Ảnh: Nguyễn Văn Hòa
Tuổi thơ phải khỏe. Ảnh: Nguyễn Văn Hòa
Tranh bóng. Ảnh: Nguyễn Quang Trọng
Tranh bóng. Ảnh: Nguyễn Quang Trọng
Vui hè cùng em. Ảnh: Đỗ Duy Thể
Vui hè cùng em. Ảnh: Đỗ Duy Thể

Ảnh do các thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh báo chí - nghệ thuật (Hội nhà báo Đồng Nai) thực hiện.

Tin xem nhiều