En

Thay đổi thói quen để bảo vệ môi trường

08:06, 02/06/2023

Đồng Nai là một trong 5 tỉnh, thành có dân số đông của cả nước. Do đó, lượng rác thải rất lớn. Đáng chú ý mỗi ngày có hàng trăm tấn rác thải nhựa (túi ny-lông, đồ dùng bằng nhựa đã qua sử dụng...) được thải ra môi trường.

Đồng Nai là một trong 5 tỉnh, thành có dân số đông của cả nước. Do đó, lượng rác thải rất lớn. Đáng chú ý mỗi ngày có hàng trăm tấn rác thải nhựa (túi ny-lông, đồ dùng bằng nhựa đã qua sử dụng...) được thải ra môi trường.

Trong khi rác thải nhựa có thời gian phân hủy lâu, thậm chí tốn đến vài trăm năm để hoàn toàn phân hủy. Nếu ngay từ bây giờ không có giải pháp hữu hiệu và kịp thời thì lượng rác thải nhựa ngày càng gia tăng gây tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người.

Nguồn rác thải, trong đó có rác thải nhựa được thải ra hàng ngày chủ yếu là rác thải nhựa công nghiệp và sinh hoạt. Do đó, cần nâng cao ý thức thay đổi thói quen trong sản xuất, tiêu dùng của doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu chất thải nhựa bảo vệ môi trường.

Thời gian qua, Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động vận động, khuyến khích doanh nghiệp, người dân thay đổi thói quen trong sản xuất, tiêu dùng. Một trong những mục tiêu quan trọng của Đồng Nai là giảm dần xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp và tăng tỷ lệ tái chế rác, trong đó có rác thải nhựa.

Tuy nhiên, hoạt động thu gom, xử lý rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Nhiều người vẫn có thói quen sử dụng và sử dụng nhiều túi ny-lông khó phân hủy. Tỷ lệ thu gom chất thải nhựa còn thấp so với lượng phát sinh. Ngành công nghiệp tái chế rác thải nhựa cũng mới chỉ manh nha với số rất ít doanh nghiệp tham gia vì còn vướng khó khăn như: giá thuê đất, thuế và ưu đãi về vốn…

Do đó, trong thời gian tới, Đồng Nai cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng, dịch vụ thu gom, tái chế chất thải nhựa; thu hút những doanh nghiệp có kinh nghiệm, nguồn lực tài chính và công nghệ hiện đại tham gia vào công tác tái chế rác thải nhựa; thực hiện hiệu quả công tác thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn…

Ngoài ra, ý thức của mỗi người dân trong việc giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường đóng vai trò quyết định. Cần bỏ thói quen sử dụng túi ny-lông; hạn chế hết mức việc sử dụng đồ dùng nhựa, thay thế bằng các sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần, thân thiện môi trường. Đặc biệt cần nâng cao ý thức phân loại rác thải nhựa ngay từ nguồn để tăng lượng rác thải nhựa được tái chế, hạn chế rác thải nhựa tràn lan, xử lý không đúng cách gây ô nhiễm môi trường, là hiểm họa nghiêm trọng của sức khỏe con người.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều