En

Hỗ trợ 8 ngàn thanh niên khởi nghiệp

09:08, 12/08/2022

Đó là mục tiêu được đề cập đến trong Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Đó là mục tiêu được đề cập đến trong Quyết định số 897/QĐ-TTg phê duyệt chương trình Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022-2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể của chương trình giai đoạn 1 (2022-2025) là hỗ trợ ít nhất 8 ngàn thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, 1 ngàn thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hằng năm, 100 ngàn thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp và quản trị doanh nghiệp (DN). Ít nhất 80 ngàn DN do thanh niên làm chủ được tư vấn, hỗ trợ phát triển.

Hỗ trợ thành lập 200 HTX do thanh niên làm chủ. Hằng năm hỗ trợ duy trì ít nhất 200 xã triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và có sản phẩm của thanh niên đạt chuẩn OCOP.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, các giải pháp đặt ra là tìm kiếm, sàng lọc và củng cố các ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng; hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho thanh niên. Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Hỗ trợ tư vấn pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp; hỗ trợ liên kết, phát triển mạng lưới DN khởi nghiệp.

Trong đó, đẩy mạnh tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản trị sản xuất, quản trị nhân sự, marketing, quản trị chất lượng, quản trị chuỗi cung ứng; quản lý tài chính, kế toán, thuế, hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các DN nhỏ và siêu nhỏ; giới thiệu, tư vấn, kết nối tham quan thực tế các nhà máy, các DN điển hình trong từng lĩnh vực, ngành nghề.

Bên cạnh đó, chương trình cũng có các lớp bồi dưỡng chuyên sâu kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp nâng cao năng lực kinh doanh theo chuỗi giá trị trên cơ sở khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của vùng miền, địa phương.

Đào Lê

Tin xem nhiều