En

Con số và sự kiện

09:08, 27/08/2022

Trên 1.000 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho người lao động với mức tăng thấp nhất là 39 ngàn đồng và cao nhất là 2,2 triệu đồng.

Trên 1.000 doanh nghiệp có Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho người lao động với mức tăng thấp nhất là 39 ngàn đồng và cao nhất là 2,2 triệu đồng. Ngoài ra, có 396 doanh nghiệp không điều chỉnh lương do đang thực hiện trả lương cho người lao động cao hơn quy định.

Nhật Hạ (tổng hợp)

Tin xem nhiều