Báo Đồng Nai điện tử
En

Con số và sự kiện

09:08, 20/08/2022

Hơn 500.000  người dân ở Đồng Nai chưa được bổ sung, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Công an tỉnh đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hơn 500.000  người dân ở Đồng Nai chưa được bổ sung, cập nhật, điều chỉnh dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân. Công an tỉnh đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành chỉ tiêu đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

L.V (tổng hợp)

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích