Báo Đồng Nai điện tử
En

Cảm hứng viết bài thu hoạch

03:06, 04/06/2022

Sáng cuối tuần, bên tách trà độc ẩm, đang bí rị tìm ý tưởng viết bài thu hoạch học tập chuyên đề Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chi bộ thì đọc được thông tin về kết quả hội nghị đảng viên Báo Đồng Nai ngày 25-5-2022, cảm hứng về bài thu hoạch chợt dâng trào.

Sáng cuối tuần, bên tách trà độc ẩm, đang bí rị tìm ý tưởng viết bài thu hoạch học tập chuyên đề Hồ Chí Minh theo yêu cầu của Chi bộ thì đọc được thông tin về kết quả hội nghị đảng viên Báo Đồng Nai ngày 25-5-2022, cảm hứng về bài thu hoạch chợt dâng trào.

 Bí thư Đảng ủy khối tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị
Bí thư Đảng ủy khối tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 tại hội nghị. Ảnh: Huy Anh

 

Giữa chuyên đề học tập Hồ Chí Minh với kết quả hội nghị đảng viên Báo Đồng Nai có gì liên quan với nhau mà cảm xúc vậy? Có chứ!

Tiếp theo các chuyên đề trước học tập Hồ Chí Minh về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tác phong, tinh thần dân chủ; chuyên đề năm 2022 về chủ đề tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo tư tưởng Hồ chí Minh, kỷ luật, kỷ cương là sức mạnh vô địch của Đảng, kỷ luật sắt, mọi đảng viên phải nhất trí, thực hiện nghiêm túc và tự giác trong toàn hệ thống của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; đặc biệt là ở chi bộ Đảng. Chi bộ Đảng cơ sở như là bộ rễ của cây, rễ bám đất mẹ nuôi cây lá sum suê, rễ vững chắc thì cây mạnh khỏe đâm chồi nảy lộc, hợp thành vườn, thành rừng bền vững. Vậy, kỷ luật, kỷ cương của tổ chức phải chú trọng từ chi bộ Đảng.

Cốt lõi của kỷ luật, kỷ cương trong Đảng là cán bộ, ở công tác cán bộ. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Người cán bộ phải có đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tận tụy phục vụ nhân dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 4 vấn đề thuộc công tác cán bộ được chú trọng: Huấn luyện cán bộ; dạy cán bộ và dùng cán bộ; lựa chọn cán bộ và chính sách cán bộ. Trong 4 vấn đề ấy, 17 nội dung được gợi ra cho tổ chức Đảng lưu ý thực hiện để xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, luôn được phát huy, không phạm sai lầm.

Soi nội dung chuyên đề học tập Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và công tác cán bộ vào thực tế thì rõ lắm. Soi vào công tác Đảng ở chi bộ  thì rõ hơn.

Tôi là bạn đọc “ghiền” Báo Đồng Nai, kỳ vọng nhiều ở công tác xây dựng Đảng của Chi bộ Báo Đồng Nai; nhận được kết quả hội nghị đảng viên Chi bộ Báo Đồng Nai trong lúc triển khai chuyên đề học tập Hồ Chí Minh đợt này thì mừng lắm, rõ lắm.

Chi bộ Báo Đồng Nai ít người thôi, nhưng là chi bộ quan trọng, có nhiệm vụ rất quan trọng trong hệ thống công tác tư tưởng của Đảng bộ Đồng Nai; mọi nhịp cầu tư tưởng đều có thể thông qua Báo Đồng Nai mà bắt nhịp giữa Đảng bộ và nhân dân. Vậy nên, việc xây dựng Đảng “đạo đức, văn minh” ở Chi bộ Báo Đồng Nai là việc cần trước hết và trên hết. Kết quả hội nghị đảng viên Chi bộ Báo Đồng Nai tập trung bầu được Ban Chấp hành gồm 5 đồng chí, là các nhà báo tâm huyết, uy tín, nhiều kinh nghiệm, báo hiệu hai chữ “đoàn kết” được hồi sinh. Kết quả hội nghị như đợt “tắm rửa” phê bình, tự phê bình sau một cơn “cảm mạo” đem lại niềm tin cho người làm báo và người đọc báo về sự phát triển của Báo Đồng Nai.

Cũng chi bộ ấy, những con người ấy, trong đợt học tập Hồ Chí Minh chuyên đề đợt này, nếu cán bộ, đảng viên được trau dồi, rèn luyện tinh thần tự giác, tiên phong, gương mẫu; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong chi bộ thì Báo Đồng Nai sẽ phát triển bền vững, càng được Đảng trọng, dân tin, bạn đọc yêu quý.

Ong Mật

Tin xem nhiều