Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ

10:02, 19/02/2021

Sao cứ nhớ những phương trời chưa đến?<br>

Xứ lạ chưa từng?<br>

Thấp thoáng trong mơ.

Sao cứ nhớ những phương trời chưa đến?

Xứ lạ chưa từng?

Thấp thoáng trong mơ.

Biển rộng trước ngực trần đón gió

Khói tàu xa vẫy gọi như cờ.

 

Sao cứ nhớ những người chưa gặp?

Đâu đó chờ ta nồng nhiệt ân tình

Đâu đó chờ ta dịu dàng đằm thắm

Tình yêu

Bè bạn

Anh em...

 

Sao như kẻ suốt đời không yên ổn?

Chốn quen thân

Sách cũ đọc rồi.

Sao như kẻ suốt đời mang nỗi khát

Nhớ những ngày chưa sống không nguôi?

Phạm Quốc Ca

Tin xem nhiều