En

Đại hội của niềm tin...

12:01, 23/01/2021

Từ ngày 25-1 đến 2-2 tới đây, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của đất nước, diễn ra 5 năm một lần, được người dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng.

Từ ngày 25-1 đến 2-2 tới đây, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng của đất nước, diễn ra 5 năm một lần, được người dân cả nước đặt nhiều kỳ vọng. Đặc biệt, đại hội lần này diễn ra khi đất nước vừa trải qua một năm hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn có những bước phát triển khá ngoạn mục, được quốc tế đánh giá cao. Bên cạnh đó, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng đạt được những kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của người dân vào Đảng.

Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên. Trong số này, đại biểu đương nhiên là 191 (các ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm), chiếm tỷ lệ 12,03%; đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương là 1.381 đại biểu, chiếm tỷ lệ 87,01%; đại biểu chỉ định là 15, chiếm tỷ lệ 0,94%. Đại biểu có trình độ từ thạc sĩ trở lên trong đại hội lần này là 67,67%, là tỷ lệ cao nhất từ trước tới nay trong các kỳ đại hội Đảng. Điều này cho thấy, chất lượng đại biểu tham dự đại hội ngày càng được nâng cao, thể hiện cho trí tuệ của Đảng ở một giai đoạn mới, ở một vị thế mới.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2010-2020); quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội cũng đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Chủ đề của đại hội được xác định là:  Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Người dân đang rất trông chờ vào thành công của đại hội lần này bởi nhiều lý do. Trong đó, có thể thấy những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thời gian qua đã đem lại niềm tin lớn của nhân dân vào Đảng. Bằng tầm nhìn chiến lược, những chủ trương, đường lối đúng đắn, Đảng đã củng cố được sức mạnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là nhân dân để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đã có những vụ việc, những vấn đề mà trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, đáp ứng được mong mỏi của nhân dân, như cuộc đấu tranh với tham nhũng, xử lý không có vùng cấm đối với những sai phạm của cán bộ, đảng viên, kể cả là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Khái niệm “hạ cánh an toàn” đã không còn tồn tại. Bất kỳ ai trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành để xảy ra sai phạm đều phải xử lý.

Có thể thấy rõ trong 5 năm qua, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đã được khẳng định. Đặc biệt, trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19, một lần nữa thế giới bày tỏ sự khâm phục đối với Việt Nam khi chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ngay ở những thời điểm khó khăn. Việt Nam là quốc gia nổi lên trong khu vực bởi mức tăng trưởng dương đồng thời đảm bảo được các chính sách an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào được củng cố và khơi dậy mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa, góp phần gia tăng sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng do đó sẽ là đại hội của niềm tin và nhiều hy vọng vào những định hướng phát triển đúng đắn, lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tài để lãnh đạo đất nước, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam phát triển hùng cường…

Minh Ngọc

Tin xem nhiều