Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạo động lực cho công nhân, viên chức, lao động

11:04, 13/04/2022

239 đề tài, 18.236 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực và 48.793 ý tưởng mới làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) gần 406 tỷ đồng là kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện năm 2021 - một năm với muôn vàn khó khăn, thách thức bởi tác động của dịch bệnh Covid-19.

239 đề tài, 18.236 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực và 48.793 ý tưởng mới làm lợi cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) gần 406 tỷ đồng là kết quả từ các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thực hiện năm 2021 - một năm với muôn vàn khó khăn, thách thức bởi tác động của dịch bệnh Covid-19. Bằng nỗ lực và tinh thần sáng tạo, cống hiến hết mình với công việc, đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đã và đang đóng góp tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch.

Có thể thấy rõ tinh thần trách nhiệm, cộng đồng và sẻ chia của CNVCLĐ trong suốt quãng thời gian khó khăn do dịch bệnh Covid-19 khi vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công việc. Trong đó, những cán bộ, công chức, viên chức trong khối cơ quan hành chính sự nghiệp tích cực đổi mới, sáng tạo, tham gia có hiệu quả những cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức mẫn cán, tận tụy, có nhiều sáng kiến trong công việc đồng thời nhiệt tình đóng góp cho cộng đồng. Những công trình, phần việc mà đội ngũ này đã thực hiện trong năm 2021 đã cho thấy tinh thần vượt khó, nỗ lực để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao bằng sự linh hoạt, thích ứng hiệu quả, an toàn.

Hay trong các DN, nhiều công nhân lao động dù suốt một thời gian dài phải tham gia sản xuất “3 tại chỗ” với nhiều khó khăn nhưng vẫn không ngừng cải tiến kỹ thuật ở từng khâu, từng công đoạn để rút ngắn thời gian lao động, giảm chi phí cho DN. Bước vào thời kỳ khôi phục sản xuất, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất nhằm đóng góp có hiệu quả nhất vào quá trình ổn định và phát triển của DN. Việc tham gia nhiệt tình của người lao động vào các phong trào thi đua như Lao động giỏi, Lao động sáng tạo đã giúp quá trình phục hồi của DN diễn ra một cách nhanh chóng, là cơ sở để tạo việc làm và thu nhập tốt hơn cho người lao động trong thời gian tới.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 2022, tùy vào điều kiện thực tiễn, mỗi đơn vị lựa chọn và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phù hợp gắn với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước; trong đó, tập trung nâng cao hiệu quả các phong trào có tính đặc trưng, điển hình của tổ chức Công đoàn, đơn vị, địa phương, ngành, cơ quan, DN… Mục đích cao nhất vẫn là triển khai được các phong trào một cách sâu rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ để đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đặc biệt, việc biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước sẽ đặc biệt được chú trọng nhằm khuyến khích, động viên tinh thần CNVCLĐ. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác thi đua - khen thưởng thì nơi đó tạo được động lực để CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Minh Ngọc

 

Tin xem nhiều