En

Nghĩ lớn, nhìn xa trước vận hội mới

03:04, 08/04/2022

Doanh nhân, doanh nghiệp (DN) vốn là trụ cột trong phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, đội ngũ doanh nhân, nhất là các doanh nhân trẻ, thời gian qua đã khẳng định vai trò, sức trẻ, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Doanh nhân, doanh nghiệp (DN) vốn là trụ cột trong phát triển kinh tế của bất kỳ quốc gia nào. Đối với Việt Nam, đội ngũ doanh nhân, nhất là các doanh nhân trẻ, thời gian qua đã khẳng định vai trò, sức trẻ, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hơn 2 năm qua, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Trước bối cảnh đó, các doanh nhân, DN trẻ Việt Nam không chỉ đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo để trụ vững, thích ứng linh hoạt, an toàn, từng bước vượt qua khó khăn, thử thách mà còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần chia sẻ vì cộng đồng. Điển hình là sự sáng tạo trong việc triển khai các mô hình ATM chống dịch Covid-19 (ATM gạo, ATM oxy, ATM F0 chống dịch…). Doanh nhân trẻ không chỉ biết làm giàu chính đáng cho DN mình mà còn sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ, giúp đỡ để mọi người cùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tương lai đất nước thuộc về những người trẻ nói chung, đội ngũ doanh nhân trẻ nói riêng. Mục tiêu phát triển đất nước ta đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thế hệ doanh nhân thời đại mới, có kiến thức, kỹ năng, tự tin làm chủ công nghệ sẽ giúp đất nước có bước phát triển mới.

Đồng Nai là một trong những địa phương có kinh tế hàng đầu của đất nước, đặc biệt hơn, nơi đây hội tụ nhiều tiềm năng cho sự phát triển của doanh nhân, DN. Sân bay quốc tế Long Thành, dự án hạ tầng lớn nhất nước cho đến nay, cùng với đó là các dự án trọng điểm quốc gia, khu công nghiệp mới... sẽ là thỏi nam châm đưa bạn bè quốc tế đến với Đồng Nai ngày càng nhiều. Thời cơ mới, vận hội mới cho các doanh nhân nói chung, doanh nhân trẻ địa phương nói riêng đầu tư, làm ăn, phát triển.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thuận lợi nhiều, nhưng những khó khăn, thử thách vẫn còn nhiều khi tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nền kinh tế đang trong quá trình hồi phục, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng của đội ngũ doanh nhân. Nghĩ lớn và nhìn xa trước vận hội mới. Các doanh nhân cần đổi mới tư duy phát triển, thay đổi cách làm việc, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đổi số…, từ đó chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế, chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị. Điều này cũng đặt ra cho Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai thay đổi tư duy, phương thức hoạt động để tiếp tục giữ vững, nâng cao vai trò và vị thế của Hội trong cộng đồng doanh nhân, DN trên địa bàn.       

V.L

Tin xem nhiều