En

Bảng tuyên truyền bị che khuất

10:08, 03/08/2018

Bảng tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ được xây dựng trên quốc lộ 20, đoạn qua ấp Thống Nhất, xã Phú Cường (huyện Định Quán) đã bị che khuất bởi cây xanh khiến người đi đường không thể thấy.

Bảng tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ được xây dựng trên quốc lộ 20, đoạn qua ấp Thống Nhất, xã Phú Cường (huyện Định Quán) đã bị che khuất bởi cây xanh khiến người đi đường không thể thấy.

Tình trạng các bảng tuyên truyền trên các tuyến đường thời gian qua chưa phát huy được tác dụng còn tồn tại khá nhiều.

Các ngành chức năng cần khảo sát thực tế trước khi xây dựng bảng, tránh lãng phí tiền của Nhà nước và phát huy được mục đích tuyên truyền cho người dân.

Thiện Nhân

Tin xem nhiều