En

Thêm chính sách quan tâm người uy tín

08:08, 08/08/2022

(ĐN) - HĐND tỉnh mới ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

(ĐN) - HĐND tỉnh mới ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nghị quyết này quy định hỗ trợ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ: 800 ngàn đồng/người/tháng; hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số khi chưa có thẻ bảo hiểm y tế.

Đồng Nai hiện có 52 thành phần dân tộc thiểu số với 198.784 người (chiếm 6,42% dân số của tỉnh), trong đó có 206 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Việc HĐND tỉnh ban hành chính sách nói trên tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X vừa qua nhằm tiếp tục thể hiện được sự quan tâm rõ nét của tỉnh trong việc phát huy vai trò của người uy tín.        

Hồ Thảo

Tin xem nhiều